Приєднуйся до нашої організації, подати заявку онлайн

Нас більше тисячі членів організації, наступним можеш бути ТИ!

АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

31.10.2013 № 281/10
м. Київ

Про внесення змін до Положення про постійне удосконалення професійних знань аудиторів України

Керуючись Законом України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.1993 р. № 3125–XII (зі змінами й доповненнями) та Порядком сертифікації аудиторів банків, затвердженим рішенням Аудиторської палати України від 11.11.2007 р. № 183/3, Аудиторська палата України (далі – АПУ)

ВИРІШИЛА:

1. Внести до Положення про постійне удосконалення професійних знань аудиторів, затвердженого рішенням АПУ від 31.05.2007 р. № 178/5 (зі змінами й доповненнями), такі зміни:

1) друге речення преамбули викласти у такій редакції:

«Положення визначає порядок постійного удосконалення професійних знань аудиторів та аудиторів банків»;

2) друге речення пункту 5.3 викласти в такій редакції: 

«Не можуть брати участь у роботі Комісії з тестування (в адмініструванні тестування) особи, які брали участь у розробці тестів для контрольного тестування»;

3) назву розділу VI викласти в такій редакції:

«VІ. Інші види постійного удосконалення професійних знань аудиторів та аудиторів банків»;

4) підпункт 6.1.1 пункту 6.1 викласти у такій редакції:

«6.1.1. Публікації у вигляді монографій, підручників чи навчальних посібників, а також посібників з питань аудиторської діяльності, контролю якості, аудиту, огляду, іншого завдання з надання впевненості та супутніх послуг, які визначені професійними стандартами, бухгалтерського обліку, фінансової звітності, оподаткування, господарського права (зараховуються автору, співавторам у рік видання або наступний рік). Профільна комісія може залучати спеціалістів з метою професійної оцінки зазначених публікацій на предмет їх відповідності цьому Положенню щодо обсягу, змісту та актуальності»;

5) підпункт 6.1.2 пункту 6.1 виключити. 

У зв'язку з цим підпункти 6.1.3- 6.1.6 пункту 6.1 вважати відповідно підпунктами 6.1.2 -6.1.5;

6) підпункт 6.1.2 пункту 6.1 викласти у такій редакції:

«6.1.2. Отримання аудитором (аудитором банків) вченого ступеня кандидата або доктора економічних наук»;
7) підпункт 6.1.5 пункту 6.1 викласти у такій редакції:

«6.1.5. Успішне складання аудитором (аудитором банків) іспиту за однією із програм на отримання сертифіката Асоціації сертифікованих присяжних бухгалтерів Великобританії (АССА) або Американського Інституту сертифікованих присяжних бухгалтерів (АІСРА), що підтверджується відповідним дипломом»;

8) третє речення пункту 6.3 виключити.

2. Секретаріату АПУ забезпечити оприлюднення цього рішення.Голова АПУ Нестеренко І.І.

1190314
Сьогодні відвідувачів
Вчора відвідувачів
За тиждень відвідувачів
Минулого тижня
За місяць відвідувачів
Минулого місяця
Всього відвідувачів
694
1147
694
1181856
20129
29051
1190314