Приєднуйся до нашої організації, подати заявку онлайн

Нас більше тисячі членів організації, наступним можеш бути ТИ!

 РЕЗОЛЮЦІЯ

Всеукраїнської науково-практичної конференції

«НАПРЯМКИ РЕФОРМУВАННЯ АУДИТУ В УКРАЇНІ

В КОНТЕКСТІ ЗАКОНОДАВЧИХ ЗМІН»

1 березня  2017 р.                                                                                                      м. Київ

 

Учасники всеукраїнської науково-практичної конференції «Напрямки реформування аудиту в Україні в контексті законодавчих змін» в переддень з’їзду аудиторів України 2 березня 2017 року, враховуючи накопичений досвід аудиторів та ставлячи на меті забезпечення ефективного розвитку вітчизняної системи регулювання та нагляду за аудиторською діяльністю, визнання її на міжнародному рівні, професійності та прозорості її діяльності, підняття престижу професії аудитора вирішили звернутись до аудиторської спільноти та надати настанову новому складу Аудиторської палати України, яка полягає в наступному:

 1. Зосередитись на удосконаленні нормативно-правової бази аудиторської діяльності  відповідно до вимог Європейської  директиви 2006/43/ЄС, Міжнародних стандартів аудиту, Кодексу етики професійних бухгалтерів, європейських традицій та цінностей  з урахуванням національних вимог.
 2. Ключовим завданням  нової АПУ при цьому має стати участь у доопрацюванні проекту Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та створення умов для  збалансованого перехідного періоду його впровадження.
 3. Вважати пріоритетами нового складу  АПУ:
 • забезпечення своєчасного перекладу та оприлюднення МСА;
 • надання необхідного методичного забезпечення аудиторської діяльності;  
 • забезпечення рівних, однакових прав для всіх аудиторів при виборі клієнтів; 
 • скасування штучних перешкод та обмежень роботи на всіх ринках аудиторських послуг;
 • формування єдиного Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності.
 1. Важливими завданнями оновленої АПУ повинні стати:
 • подальше покращення якості аудиторських послуг та недопущення необґрунтованих претензій щодо роботи аудиторів, їх дискримінації та загрози їх професійній репутації (недопущення демпінгу та фіктивного штампування шаблонних аудиторських висновків);
 • забезпечення визнання аудиторів України на міжнародному рівні шляхом співпраці з IFAC, у тому числі з питань впровадженням в аудиторську практику України Міжнародних стандартів освіти;
 • удосконалення діючої системи зовнішнього контролю якості аудиторських послуг шляхом залучення професійних організацій аудиторів, а також запровадження дисциплінарної відповідальності уповноважених контролерів з контролю якості за порушення етичних вимог під час проведення перевірок – ще одне пріоритетне завдання АПУ;
 • удосконалення системи підвищення кваліфікації  шляхом урізноманітнення сучасної тематики та її постійного оновлення; вільного вибору теми, навчального центру, викладачів;  зміни організації процесу навчання та підвищення його якості;  перегляду проходження удосконалення знань і розширення його форм.
 1. У сфері реформування сертифікації нагальним є  перегляд існуючих програм навчання та збільшення часу для вивчення питань практичного застосування МСА;  адаптація міжнародного досвіду програм сертифікації для організації навчального процесу та проведення іспитів.
 2. В числі важливих напрямків реформування аудиту новою АПУ - створення системи гарантій захисту аудиторів від незаконних та необґрунтованих претензій та рекламацій, введення в дію «Порядку розгляду скарг» та встановлення чітких та прозорих критеріїв, які забезпечуватимуть обґрунтування застосування дисциплінарних заходів та сприятимуть прийняттю об’єктивних рішень АПУ за результатами розгляду.
 3. Важливим є забезпечення перегляду положень щодо встановлення критеріїв вибору аудиторських фірм, зазначених у Постанові КМУ № 390 від 04.06.2015 р., яка є дискримінаційною по відношенню до суб’єктів аудиторської діяльності та суттєво ускладнює роботу аудиторів, обмежує можливості їх професійної реалізації, професійні права та свободи.
 4. Серед інших завдань реформування аудиту - впровадження нових стандартів інформаційного сервісу, відкритого електронного реєстру результатів зовнішніх перевірок системи контролю якості, розгляду скарг, реєстру суб’єктів аудиторської діяльності та професійних громадських організацій аудиторів та бухгалтерів для забезпечення прозорості діяльності АПУ. Постійне інформування в доступній формі професійної спільноти та громадськості щодо нововведень, заходів та результатів діяльності АПУ.

 

Реалізація даних пріоритетних завдань реформування аудиту дозволить створити сприятливі умови для розвитку аудиторської професії в Україні, підвищення якості аудиту, захисту прав професійних аудиторів в Україні, визнанню вітчизняних аудиторів  світовою спільнотою. 

1087937
Сьогодні відвідувачів
Вчора відвідувачів
За тиждень відвідувачів
Минулого тижня
За місяць відвідувачів
Минулого місяця
Всього відвідувачів
248
842
2461
1081137
16167
20564
1087937