Приєднуйся до нашої організації, подати заявку онлайн

Нас більше тисячі членів організації, наступним можеш бути ТИ!

ПИТАННЯ:

"Будь ласка надайте роз'яснення яким стандартом з Міжнародних стандартів аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг потрібно керуватися при складанні аудиторського висновку щодо підтвердження фінансування здійснених поліпшень орендованого нерухомого майна за рахунок коштів орендаря. Висновок складається згідно наказу Фонду державного майна України 27.02.2004 N 377"

 

ВІДПОВІДЬ:

Наказ Фонду державного майна України від 27.02.2004р. №377 визначає порядок оцінки орендованого нерухомого майна (крім земельних ділянок),  що містить  невід'ємні поліпшення, під час  приватизації  способами,  визначеними  законодавством,  а також процедур ідентифікації невід'ємних поліпшень,  здійснених за рахунок коштів орендаря.

Порядок застосовується  для  оцінки  орендованого  нерухомого майна,  що  перебуває  у  державній,  комунальній  власності   або належить  Автономній Республіці Крим,  щодо якого прийнято рішення про приватизацію  та  компенсацію  орендарю  вартості  невід'ємних поліпшень, здійснених за рахунок коштів орендаря.

Підтверджувальні  документи  про   здійснені   орендарем поліпшення,  що подаються ним до відповідного органу приватизації, включають, зокрема: аудиторський висновок   щодо    підтвердження    фінансування здійснених  поліпшень  орендованого  нерухомого  майна  за рахунок коштів орендаря.  Аудиторський висновок  має  містити  розшифровку періодів  освоєння,  напрямів та джерел фінансування поліпшень,  у тому  числі  за  рахунок  коштів   орендаря,   з   посиланням   на підтверджувальні документи;    довідку, видану орендарем та  завірену  аудитором,  про  суму витрат,  понесених  орендарем  у зв'язку із здійсненням поліпшень, яка віднесена орендарем на збільшення  вартості  його  необоротних активів,  у  розмірі,  який перевищує встановлену законодавством з питань оподаткування частку витрат для  включення  їх  до  валових витрат.   При   визначенні  суми  зазначених  витрат  ураховується невідшкодована  орендодавцю  вартість  придатних  для   подальшого використання   будівельних   матеріалів,   виробів,   конструкцій, устаткування, отриманих орендарем під час здійснення поліпшень.

Метою завдання аудитора у цьому випадку є підтвердження достовірності витрат, пов’язаних з фінансуванням поліпшень орендованого нерухомого майна за рахунок коштів орендаря. Рівень впевненості, що вимагається від цього підтвердження - високий, та стосується він фінансової інформації. По суті від аудитора очікується висловлення думки щодо окремого фінансового звіту замовника – звіту про фінансування поліпшень орендованого майна, та певного рахунку – рахунку обліку капіталізованих витрат на поліпшення орендованого майна.

Отже, при складанні аудиторського звіту щодо підтвердження фінансування здійснених поліпшень орендованого нерухомого майна за рахунок коштів орендаря слід керуватися МСА 805 "Особливі міркування - аудити окремих фінансових звітів та певних елементів, рахунків або статей фінансового звіту".

933305
Сьогодні відвідувачів
Вчора відвідувачів
За тиждень відвідувачів
Минулого тижня
За місяць відвідувачів
Минулого місяця
Всього відвідувачів
417
609
4433
923474
20971
24312
933305