Приєднуйся до нашої організації, подати заявку онлайн

Нас більше тисячі членів організації, наступним можеш бути ТИ!

ПИТАННЯ:

Чи потрібно наводити у аудиторському висновку (звіті незалежного аудитора) щодо фінансової звітності публічних акціонерних товариств за 2014 рік розділ 2 „Висновок щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів” у зв'язку з втратою чинності рішень Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку  № 1360 від 29.09.2011р. та  № 1528 від 19.12.2006р. ?

 

 

ВІДПОВІДЬ:

Загальні вимоги до аудиторського звіту визначені Міжнародними стандартами аудиту (Міжнародними стандартами контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих РМСАНВ, рік видання 2013, затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 31.12.2014 № 304/1 (надалі – МСА).

Згідно з п. 38 МСА 700 Якщо аудитор описує іншу відповідальність в аудиторському звіті щодо фінансової звітності, яка є додатковою по відношенню до визначеної МСА відповідальності аудитора за надання звіту щодо фінансової звітності, то така інша відповідальність звіту аудитора щодо звітності повинна розглядатися в окремому розділі аудиторського звіту, що має підзаголовок «Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів», або в інший спосіб згідно зі змістом розділу.

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.09.2011р. № 1360 втратило чинність з 24.02.2015р. відповідно до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №31 від 20.01.2015р. "Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29 вересня 2011 року № 1360"

У п. 2 зазначеного рішення зазначено:

"Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора), який подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), складається відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг."

Рішення  Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006р. № 1528 втратило чинність 24.10.2014р. відповідно до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.09.2014  № 1210.

Таким чином, на цей час немає додаткових вимог до аудиторських звітів щодо фінансової звітності акціонерних товариств, встановлених іншими нормативно-правовими актами ніж Закон України "Про аудиторську діяльність", Закон України "Про акціонерні товариства" та Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих РМСАНВ.

П. 4 статті 75 Закону України "Про акціонерні товариства" встановлює: "Висновок аудитора крім даних,  передбачених законодавством про   аудиторську   діяльність,   повинен   містити    інформацію, передбачену частиною другою статті 74 цього Закону, а також оцінку повноти  та  достовірності  відображення  фінансово-господарського стану товариства у його бухгалтерській звітності."

Частина друга статті 74 Закону України "Про акціонерні товариства" передбачає: "За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія (ревізор) готує висновок,  в  якому  міститься  інформація про:

 підтвердження достовірності та  повноти  даних  фінансової звітності за відповідний період;

 факти порушення  законодавства під час провадження фінансово-господарської  діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності."

Таким чином, вважаємо що в аудиторському висновку (звіті незалежного аудитора) щодо фінансової звітності публічних акціонерних товариств за 2014 рік може бути наведений окремий розділ "Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів" або "Звіт про інші правові та регуляторні вимоги", який подається після звіту щодо фінансової звітності з питань які є відповідальністю аудитора відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" .

Крім того слід пам’ятати, що до суб’єкта господарювання нормативно-законодавчими актами можуть бути покладені обов’язки розкривати певну інформацію чи додержуватися певних вимог та критеріїв, і інформація про таке дотримання вимог може міститься у примітках до фінансовій звітності, яка є предметом аудиту. Така інформація може вплинути на розуміння користувачами фінансової звітності та аудиторського звіту. Також, якщо аудитор вважає за потрібне повідомити про питання які не заборонені законодавством він може розкрити це у параграфі аудиторського звіту під заголовком «Інші питання» або під іншим належним заголовком (п.8 МСА 706). У такому випадку аудитору слід застосовувати вимоги МСА 706 та МСА 720.

 

Комісія з правового забезпечення діяльності Ради ВПГО "САУ"

 

933306
Сьогодні відвідувачів
Вчора відвідувачів
За тиждень відвідувачів
Минулого тижня
За місяць відвідувачів
Минулого місяця
Всього відвідувачів
418
609
4434
923474
20972
24312
933306