Приєднуйся до нашої організації, подати заявку онлайн

Нас більше тисячі членів організації, наступним можеш бути ТИ!

І. Згідно Положенню про Комісію з питань аудиторської етики ВПГО „САУ”(далі – “Комісія”) (затверджене З’їздом Всеукраїнської професійної громадської організації „Спілка аудиторів України” 26.02.2009 р., далі – „Положення”):

2. МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМІСІЇ

2.1. Метою створення та діяльності Комісії є сприяння впровадженню та дотриманню аудиторами та аудиторськими фірмами (далі – „суб’єктами аудиторської діяльності”) положень Кодексу етики професійних бухгалтерів, як складової частини Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики, для забезпечення високої якості аудиторських послуг та відповідності їх нормам Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики, чинному законодавству України.

2.2. Для досягнення поставленої мети Комісія, в порядку, визначеному Положенням, вирішує наступні завдання:

2.2.1. Розробляє та запроваджує заходи щодо виконання фундаментальних принципів етики, яких мають дотримуватися суб’єкти аудиторської діяльності й інших положень Кодексу етики професійних бухгалтерів, як складової частини Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики...”

До повноважень Комісії згідно Положення зокрема належать:

“3. ПОВНОВАЖЕННЯ КОМІСІЇ

3.1. При виконанні завдань, покладених на Комісію, згідно Положенню, Комісія має наступні повноваження:

3.1.1. Забезпечувати участь представників Комісії в засіданнях Ради ВПГО „САУ”;

3.1.2. Вносити пропозиції до проектів рішень, які приймаються керівними органами ВПГО „САУ”...”

ІІ. Комісія Всеукраїнської професійної громадській організації „Спілка аудиторів України” з питань професійної етики аудиторів вважає за доцільне посилання членами Всеукраїнської професійної громадської організації „Спілка аудиторів України”, при підписанні ними офіційних документів, на інформацію про їх членство у ВПГО „Спілка аудиторів України” та на інформацію про виконання ними обов’язків у різноманітних органах ВПГО „САУ”.

Комісія вважає, що таке посилання буде вцілому сприяти авторитету й популяризації ВПГО „Спілка аудиторів України” у широкому колі користувачів аудиторських послуг.


ІІІ.Виходячи з вищенаведеного Комісія ВІРІШИЛА:

1. Звернутися до Ради ВПГО „САУ” з пропозицією розглянути на засіданні Ради ВПГО „САУ” питання:

“Про посилання членами Всеукраїнської професійної громадської організації „Спілка аудиторів України”, при підписанні ними офіційних документів, на інформацію про їх членство у ВПГО „Спілка аудиторів України” та на інформацію про виконання ними обов’язків у різноманітних органах ВПГО „САУ”.

2. Пропонувати Раді ВПГО „САУ” прийняти наступне рішення:

“Не вважати за порушення Кодексу етики професійних бухгалтерівчленами Всеукраїнської професійної громадської організації „Спілка аудиторів України”, при підписанні ними офіційних документів, посилання на інформацію про їх членство у ВПГО „Спілка аудиторів України” та на інформацію про виконання ними обов’язків у різноманітних органах ВПГО „САУ”.


Голова комісії ВПГО “САУ”
з питань професійної етики
аудиторів В.В. Галасюк

1190310
Сьогодні відвідувачів
Вчора відвідувачів
За тиждень відвідувачів
Минулого тижня
За місяць відвідувачів
Минулого місяця
Всього відвідувачів
690
1147
690
1181856
20125
29051
1190310