Приєднуйся до нашої організації, подати заявку онлайн

Нас більше тисячі членів організації, наступним можеш бути ТИ!

Категорія: Одеське

У 1992 році до Верховної ради України було подано проект Закону України «Про аудиторську діяльність в Україні», який був прийнятий 22 квітня 1993

З липня 1993 року почала проводитися робота по створенню Одеського територіального відділення «Спілки аудиторів України» та регіонального відділення Аудиторської Палати України.

До складу першої Ради Одеського територіального відділення «Спілки аудиторів України» увійшли: Євдокимов В.О., Курносов С.А., Валуєв Б.І., Орнес А.М., Терновський Ю.Г. Ці ж аудитори увійшли до першого складу регіонального відділення Аудиторської Палати України. Крім них до складу РВ АПУ були делеговані від державних організацій: Янішевський Дмитро Никифорович, Горбатенко Олександр Федорович, Короткова Альвіна Федорівна, Лєсогоров Микола Миколайович, Палатний Микола Васильович.

На жаль, в кінці 1994 року Одеське територіальне відділення «Спілки аудиторів України» припинило своє існування. Аудиторською Палатою України була розпущена і Одеська регіональна Палата.

У червні 1998 року завдяки ініціативі 5 аудиторів: Ткаченко І.І., Сакали Л.І, Блинової Н.В. Шварцмана І.Л., Шварцмана Р.І. Одеське територіальне відділення «Спілки аудиторів України» знову відновило свою роботу. На момент поновлення, у складі територіального відділення налічувалося 5 сертифікованих аудиторів.

Саме ці аудитори проводили активну роботу по залученню аудиторів до складу Спілки і вже до кінця 1998 року в складі ОТВ «Спілки аудиторів України» налічувалося 65 членів. Це дозволило, відповідно до діючого положення, створити в Одесі регіональне відділення Аудиторської Палати України.

Головою Правління Одеського відділення «САУ» було обрано Шварцмана Ігоря Львовича - аудитора з березня 1994 року, фахівця з більш, ніж 40-річним стажем фінансової та економічної роботи.

Членами Правління неодноразово обиралися Ткаченко Ірина Іванівна, Радинський Альберт Аронович, Хоролець Тетяна Іванівна та інші аудитори.

Першим представником Одеського ТВ «САУ» в Раді «САУ» був Шварцман І.Л.

За цей період Територіальне відділення забезпечувало своїх членів необхідними інформаційними, консультативними та іншими послугами, надавало допомогу в організації підвищення професійного рівня. Представляло законні інтереси своїх членів з правових, економічних та організаційних питань їх діяльності в органах державної та місцевої влади. Інформувало громадськість про роботу відділення і «Спілки аудиторів» в цілому за допомогою ЗМІ - телеканал «Чорне море» і газета «Одеський Вісник».

З листопада 2005 року і по теперішній час Правління Одеського територіального відділення «Спілки аудиторів України» очолює Хоролець Тетяна Іванівна - директор АКПП «Авіста», директор тренінг-центру з удосконалення професійних знань аудиторів ДП «Статус-Південь» в м. Одеса, член Аудиторської Палати України, уповноважений представник Аудиторської Палати України в Одеському регіоні. Нагороджена відзнакою ВПГО «САУ» за сприяння у розвитку аудиторської діяльності в Україні та нагрудним знаком «за високий професіоналізм».

2 березня 2006 року Одеське територіальне відділення було офіційно зареєстровано як юридична особа, згідно зі свідоцтвом про державну реєстрацію і діє відповідно до Закону України "Про аудиторську діяльність", Статуту ВПГО «САУ», Положенню Одеського Територіального відділення.

В даний час, згідно Рішення загальних зборів ТВ ВПГО «САУ» в Одеській області, обраний наступний діючий склад членів Правління: Томіловська Л.В., Радинський А.А., Терновський Ю.Г., Бочкарьова Е.І., Гонтаровський С.В., Бутник І.М., Куцакова І.Т., Сосновська Л.Б., а також створені такі комітети: Комітет з членських внесків (Бочкарьова Е.І.), комітет по роботі з громадськістю (Терновський Ю. Г.), комітет з контролю якості аудиторських послуг в ТВ ВПГО «САУ» в Одеській області (Радинський А.А.) з 2011 р, комітет з правового забезпечення (Бутник І.М.), комітет з питань освіти, підвищення кваліфікації та сертифікації «Асистентів аудитора» (Сосновська Л.Б.) з 2012 року.

ТВ ВПГО «Спілка Аудиторів України» в Одеській області представляє інтереси своїх членів, надає консультації з конкретних питань аудиторської практики, організовує обговорення планованих змін у законодавстві, у сфері аудиту, а також об'єднує зусилля аудиторів для захисту своїх законних прав та інтересів і сприянню розвитку аудиторської діяльності в Одеській області, бере участь у проведенні круглих столів, конференцій.

У сфері науково-методичної діяльності члени Одеського ТВ проводять велику роботу з розробки екзаменаційних програм для «асистентів аудиторів». По ініціативі Одеського територіального відділення в 2011 році була розгорнута і відпрацьовується по сьогоднішній день вся система підготовки та атестації «асистентів аудиторів». В даний час аудиторські компанії України відчувають постійно зростаючу потребу в підготовлених кадрах, які могли б кваліфіковано виконувати функції «асистента аудитора».

Як свідчать статистичні дані ТВ ВПГО «САУ» в Одеській області, кількість осіб, які вирішили займатися аудиторською діяльністю в статусі «Асистент аудитора» динамічно збільшується. Згідно Положення «Про сертифікацію та ведення реєстру Асистентів аудитора», Рішення Ради ВПОО «САУ» від 08.04.2010 р, на Розширеному Засіданні членів Правління ТВ ВПГО «САУ» в Одеській області (Протокол № 3 від 14.03.11г. ), було затверджено склад членів територіальної екзаменаційної комісії і вперше в Україні Одеським Територіальним Відділенням «Спілки аудиторів України» було проведено перший письмовий іспит на підтвердження кваліфікації «Асистент аудитора».

Сьогодні, пройшовши нелегкий шлях становлення, Одеське територіальне відділення «Спілки  аудиторів України » станом на 2013 рік нараховує 135 членів ОТВ ВПГО «САУ», з них 94 висококваліфікованих професіонала-аудитора і 41 асоційований член - «Асистент аудитора». Члени ТВ ВПГО «САУ» в Одеській області-це успішні аудитори, керівники аудиторських компаній, а також за сумісництвом викладачі вищих навчальних закладів. Їх статті, монографії, навчальні посібники висвітлюють питання технології проведення аудиту та формування його результатів.

За період існування ТВ ВПГО «САУ» в Одеській області було проведено більше 45-ти загальних зборів аудиторів, на яких розглядалися питання підвищення якості наданих аудиторських послуг, участь аудиторських організацій у проектах міста, а саме аудитори ТВ ВПГО «САУ» в Одеській області Радинський А.А., Хоролець Т.І., Бейгельзимер М.Г, Карбілецька О.В. представляють інтереси територіального відділення в Громадській раді при Державній Податковій Адміністрації України. Від ОТВ ВПГО «САУ» Хоролець Т.І. є членом робочої групи на підставі розпорядження міського голови м. Одеси «Про створення робочої групи щодо встановлення місцевих податків і зборів» від 23.02.2011 р. № 107-01 і входить до персонального складу групи «Конкурентоспроможне місто (економіка, бізнес, інвестиції) » за напрямом розвитку міста, згідно розпорядження Міського Голови м. Одеси № 558-01р від 05.06.12г« Про організацію роботи з підготовки Стратегії економічного і соціального розвитку м. Одеси до 2022 р »

Особливу увагу Одеське ТВ ВПГО «САУ» приділяє підготовці і підвищенню кваліфікації аудиторів всього Південного регіону. При співпраці з ДП «Статус-Південь» за період діяльності підвищили свою кваліфікацію аудитори м. Києва, Луганська, Миколаєва, Херсона, Харкова, Рівного, Львова.

Зроблені кроки з популяризації професії «аудитор» серед студентів вищих навчальних закладів Одеського регіону. З деякими Вищими Навчальними Закладами були укладені договори про співпрацю, в рамках яких надаються місця виробничої практики студентам, стажування викладачам, проводяться «круглі столи», міжнародні конференції, а також передається методична література в сфері аудиту. Такими Закладами є: Одеський Національний Економічний Університет (2009 р.), Одеський Національний Університет ім. І. І. Мечникова (2012 р.); Одеський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі (2009 р).

Одеське територіальне відділення ВПОО «САУ» є одним з небагатьох відділень, у якого є свій інформаційний сайт. На сайті всі члени відділення можуть ознайомитися з новинами в аудиторській діяльності та роботи відділення; отримати повну інформацію про структуру, склад та порядок роботи відділення; знайти контактні дані будь-якого члена територіального відділення, а також скористатися корисними сайтами.

 

1087911
Сьогодні відвідувачів
Вчора відвідувачів
За тиждень відвідувачів
Минулого тижня
За місяць відвідувачів
Минулого місяця
Всього відвідувачів
222
842
2435
1081137
16141
20564
1087911