Приєднуйся до нашої організації, подати заявку онлайн

Нас більше тисячі членів організації, наступним можеш бути ТИ!

Положення

ПРОТОКОЛ № 3-15          

 

розширеного засідання Ради Всеукраїнської професійної громадської організації

«Спілка аудиторів України», за участю голови Комісії з питань аудиторської етики,

голови Ревізійної комісії та керівників територіальних відділень ВПГО «САУ»

 

09 червня 2015 р.                                                                                                                           м. Київ

 

Всього по списку членів Ради ВПГО «САУ» – 18.

ПРИСУТНІ:

13 членів Ради ВПГО «САУ»: Гаєвська Н.І., Гачківський О.Ю., Гонтаровський С.В., Величко О.Г., Головач В.В., Зацерковна Т.М., Мніщенко В.М., Нестеренко І.І., Радинський А.А.,Озеран В.О., Трушкевич Т.М., Шульман М.К., Яцко В.Ф.

 

Голова Комісії з питань аудиторської етики: Галасюк В.В.

Голова Ревізійної комісії: Томиловська Л.В.

 

Керівники територіальних відділень:Зорін В.В. (Херсон), Макаренко М.А. (Суми), Манько Н.Д. (Вінниця), Шевлякова С.Б. (Луганськ), Шейко О.М. (Полтава).

 

Члени ВПГО «САУ» - представник від Донецького ТВ Стоян О.В.

 

ВІДСУТНІ:

Члени Ради САУ:Данилюк І.Г., Дмітрієва В.О., Жиліна А.Г., Лісіна В.Ю., Проскуріна Н.М.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

1. Про хід виконання попередніх рішень Ради ВПГО «САУ».

                                                                                                                        Інформує Гаєвська Н.І.

2. Про проект Закону України «Про аудиторську діяльність».

 Інформує Гаєвська Н.І.

3. Про Положення сертифікацію членів ВПГО «САУ» (АССАУ).

Інформує Гаєвська Н.І.

4. Про Положення про організацію моніторингу управління якістю аудиторських послуг.

Інформує Величко О.Г.

5. Про видання Посібника.

                               Інформує Шульман М.К.

6.  Про Положення про оплату праці.

                                                                                                                             Інформує Левченко В.П.

7. Різне:

7.1. Мніщенко В.М. – Про взаємодію територіальних відділень ВПГО «САУ» з регіональними відділеннями Торгово-промислової палати України.

 

7.2. Шульман М.К. – Про розширення членства ВПГО «САУ».

 

7.3.  Хоролець Т.І. – Про подяку від Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова за плідну співпрацю

 

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ:

Слухали:

Гаєвська Н.І. –  Про хід виконання попередніх рішень Ради ВПГО «САУ»

 

ВИРІШИЛИ:

 

1. Доручити виконавчій дирекції спільно з Одеським ТВ підготувати листа до АПУ з ініціативою щодо визнання сертифікації асистентів аудитора в якості першого етапу сертифікації аудиторів України.

2. Комісії з організаційних питань та інформаційного забезпечення (Трушкевич Т.М.) завершити роботу з підписантами Меморандуму про співпрацю (ВГО «ФПБАУ», ВПГО «СПКУ», ФАБФ АПКУ та УАСБА) щодо спільного розміщення інформації про заходи та події, які мають спільний інтерес для своїх членів.

3. Мніщенко В.М. продовжити роботу по пошуку інвестора проекту ІДС «Асистент аудитора».

4. Організаційному комітету в складі: Головач В.В., Лісіна В.Ю., Нестеренко І.І., Стоян О.В. підготувати листа до АПУ, до підписантів Меморандуму 5-х про співпрацю, до аудиторських фірм Великої 4-ки з пропозицією прийняти участь в якості генеральних партнерів у роботі  Національного Конгресу аудиторів України, який буде проведено в останню декаду жовтня 2015 р.

5. Підготувати листа до АПУ з пропозицією взяти на контроль процес відшкодування витрат на відрядження уповноваженого представника АПУ для проведення контрольного тестування з удосконалення професійних знань аудиторів.

6. Створити Робочу групу в складі: Величко О.Г., Головач В.В., Зацерковна Т.М., Нестеренко І.І., Озеран В.М., Трушкевич Т.М., Хоролець Т.І., Яцко В.Ф., а також Балченко С.О., Куреза Т.В., Ричаківська В.І. та Сушко Д. для опрацювання питання  Постанови КМУ «Про деякі питання проведення аудиту фінансової звітності суб’єктів господарювання  державного сектору економіки».

 

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ:

Слухали:

Гаєвська Н.І. – Про проект Закону України про аудиторську діяльність

 

ВИРІШИЛИ:

 

1. Підтримати проект Закону України «Про аудиторську діяльність», який зареєстровано народним депутатом Кірш О. .

2. Направити листа в комітет Верховної Ради України з пропозицією створення робочої групи при комітеті ВР України.

3. Запропонувати до складу робочої групи представників від ВПГО «САУ»: Гаєвська Н.І., Галасюк В.В., Головач В.В., Зацерковна Т.М. та Величко О.Г.

 

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ:

Слухали:

Гаєвська Н.І. - Про Положення про сертифікацію членів ВПГО «САУ» (АССАУ).

 

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Положення про сертифікацію членів ВПГО «САУ» (АССАУ) з урахуванням доповнень та зауважень та опублікувати на сайті ВПГО «САУ».

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ:

Слухали:

Величко О.Г. – Про Положення про організацію моніторингу системи контролю якості аудиторських послуг.

 

ВИРІШИЛИ:

 

1. Положення про організацію моніторингу системи контролю якості аудиторських послуг прийняти за основу та направити територіальним відділенням для доопрацювання з наданням письмових пропозицій до 23.06.2015р.

2. Виконавчій дирекції узагальнити отримані пропозиції до 30.06.2015 та підготувати письмове опитування для прийняття рішення щодо затвердження Положення про організацію моніторингу системи контролю якості аудиторських послуг.

 

ПО П’ЯТОМУ ПИТАННЮ:

Слухали:

Шульман М.К. – Про видання Посібника.

 

ВИРІШИЛИ:

Керівникам територіальних відділень ВПГО «САУ» активізувати роботу щодо видавництва до Дня бухгалтера Посібника із застосування МСА в аудиті малих та середніх підприємств в 2-х томах.

 

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ:

Слухали:

Левченко В.П.  – Про Положення про оплату праці.

 

ВИРІШИЛИ:

 

Виконавчій дирекції доопрацювати Положення про оплату праці згідно наданих пропозицій та підготувати письмове опитування для прийняття рішення щодо його затвердження.

 

ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ:

Слухали:

 

7.1.   Мніщенка В.М. – Про взаємодію територіальних відділень ВПГО «САУ» з регіональними відділеннями Торгово-промислової палати України.

 

ВИРІШИЛИ:

 

7.1.  ДоручитиМніщенку В.М. створити Методологічну Раду при ВПГО «САУ» з бухгалтерського обліку, оподаткування, аудиту та митних питань для участі в роботі комітетів при Торгово-промисловій палаті України.

 

Слухали:

7.2.   Шульман М.К. – Про розширення членства ВПГО «САУ».

 

ВИРІШИЛИ:

 

7.2.1. Протягом місяця обговорити в територіальних відділеннях питання щодо розширення членства ВПГО «САУ» та надіслати письмові пропозиції Шульман М.К.

7.2.2. Доручити Одеському ТВ (Хоролець Т.І.) розробити форму сертифікату асистента аудитора.

 

Слухали:

7.3.   Хоролець Т.І. – Про подяку від Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова за плідну співпрацю.

 

ВИРІШИЛИ:

 

7.3. Інформацію прийняти до відома.

 

 

Президент

ВПГО  «Спілка аудиторів України»                                                                              Н.І. Гаєвська

 

Секретар засідання                                                                                                         В.П. Левченко

1030169
Сьогодні відвідувачів
Вчора відвідувачів
За тиждень відвідувачів
Минулого тижня
За місяць відвідувачів
Минулого місяця
Всього відвідувачів
236
657
3233
1023789
9429
15679
1030169